Het energieprestatiecertificaat (EPC): praktisch

Het energieprestatiecertificaat (EPC)

EPC logo U hebt het waarschijnlijk gehoord op de radio of gezien op televisie: een nieuw certificaat van energieprestaties van gebouwen (CPEB) is nu verplicht bij de verkoop en verhuur van onroerend goed.
Het energieprestatiecertificaat is een officieel document dat de energetische prestaties van een gebouw of woning weergeeft.
Het document vermeldt de prestaties van de isolatie, van het verwarmingssysteem en van het systeem voor de productie van warm water voor sanitair gebruik. Het certificaat houdt eveneens rekening met de aanwezigheid van een verluchtingssysteem, met airconditioning en met de eventuele productie van hernieuwbare energie. Het uiteindelijke resultaat is een waarde uitgedrukt in kWh primaire energie die per m² op één jaar wordt verbruikt. Het cijfer laat enerzijds de verkoper van het gebouw toe om de vraagprijs correct in te schatten. Anderzijds zijn kandidaat-kopers en huurders beter in staat de energiekost te vergelijken met andere panden.Alle antwoorden op uw vragen over het EPC

In de onderstaande rubrieken vindt u alle praktische informatie voor het verkrijgen van het EPC. Klik op een vraag voor details.

Ik kan niet aanwezig zijn tijdens het bezoek van de expert. Kan ik mijn huissleutel aan een buur geven of aan een vastgoedagent?

Ja. Het is mogelijk het bezoek van onze deskundige toe te vertrouwen aan een buur of vastgoedagent. .
U hoeft ons minimum 24 uur voor het bezoek de naam en het telefoonnummer te bezorgen van de persoon die uw plaats zal innemen
U kunt ook ons vragen de sleutels op te halen en achter te laten op een specifieke plaats. Deze dienst wordt gratis aangeboden tot maximaal 15 minuten rijden van het te cerficeren goed.

Hoe verloopt het bezoek van de expert?

Het bezoek duurt 1 tot 4 uur maximaal.
Uw aanwezigheid is niet absoluut noodzakelijk. De certificeerder kan alleen werken als hij de toegang krijgt tot het hele gebouw, lokalen van de technische installaties inbegrepen, vooral de verwarmingsinstallatie en de sanitaire warmwaterinstallatie.

Zorg ervoor over alle nuttige documenten te beschikken tijdens het bezoek van onze medewerker. U kunt een lijst van deze documenten vinden in deze sectie

Wat als ik op het laatste moment een wijziging wil aanbrengen?

Eventuele wijzigingen dienen zo snel mogelijk telefonisch doorgegeven te worden (02.766 09 49)

Welke documenten heb ik nodig bij het bezoek van de expert?

De beschikbaarheid van onderstaande documenten kan voor ons nuttig zijn en/of ons EPC-werk vergemakkelijken.

Bepaalde gegevens kunnen helpen om tot een positievere waarde te komen:

  • Eventueel EPB-verslag (energieaudit)
  • Vroeger afgeleverd energieperstatiecertificaat
  • Subsidie-aanvragen bij de Vlaamse Overheid voor het aanbrengen van isolatie
  • Plannen van de huidige situatie (schaal 1/50 : grondplan én gevels) Originele lastenboeken
  • Facturen van geregistreerde aannemers en/of bouwmaterialen(van isolatie, ramen, deuren, ...)
  • Detailplannen van uitvoeringsdetails (schaal 1/50e of groter)
  • Technische documentatievan de verwarmingsinstallatie en sanitair warm water
  • Chronologie van foto's van de woning en/of verbouwingen

Wanneer en hoe zal ik mijn EPC ontvangen?

3 werkdagen na het bezoek van de deskundige, , en mits de betaling van onze factuur is opgenomen zal het energieprestatiecertificaat worden verstuurd hetzij per e-mail of per post. Voor dringende certificaten kunt u best contact direct opnemen met onze planning service