Wettelijke bepalingen

1. ALGEMENE INLICHTINGEN

De site « www.energynet.be » wordt beheerd door de bvba Grandplace, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, avenue du Hockey 40, ingeschreven in de KBO onder nr. 0473.033.168

2. HOE KAN U ENERGYNET CONTACTEREN ?

Indien u meer inlichtingen wil, een vraag hebt of een opmerking hebt bij de wettelijke vermeldingen van website:

  • Telefonisch: 02/ 766.09.46
  • Fax : 02/766.09.40
  • E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

3. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

De afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place draagt er zorg voor om op de website kwalitatieve inlichtingen te verspreiden. Ze kan de juistheid en de volledigheid van deze inlichtingen echter niet absoluut waarborgen. Aldus kan de afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place, dat enkel een middelenverbintenis aangaat, niet aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel dat volgt uit slecht gebruikte informatie en/of uit informatie die onjuist of onvolledig zou blijken.
De gebruiker maakt op zijn eigen risico gebruik van de website. De afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (onder andere - maar niet uitsluitend – materiële of morele schade, het verlies of het wissen van gegevens, financiële nadelen zoals een inkomstenderving bij onbeschikbaarheid van het personeel, enz.), die volgt uit de toegang of uit het gebruik van deze website of van alle sites die ermee gelinkt zijn.
De afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schade of voor een virus dat uw computer of uw informaticamaterieel zou aantasten, meer bepaald ingevolge toegang tot of gebruik van de site, het downloaden van elementen van de site of van illegale interventies in de computersystemen.
De afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place verbindt zich ertoe toe om zich optimaal in te spannen zodat internetgebruikers op elk ogenblik toegang hebben tot de website. Indien de website evenwel onbeschikbaar is, kan De afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak van die onbeschikbaarheid.

4. UPDATE

LAangezien de inhoud van de website evolueert, behoudt de afdeling ENERGYNET van de maatschappij Grand Place zich het recht voor om de inlichtingen die op de website staan op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk te wijzigen en te updaten.
Alle suggesties of opmerkingen kan u ons bezorgen via de pagina “contact” van de website of zoals vermeld onder het bovenstaande punt 2, teneinde onze site te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.