Energynet , uw oplossing voor het EPC van uw woning

- 50 € COMBI EPC+ELEK BINNEN DE 3 DAGEN

Het wettelijk kader: Het energieprestatiecertificaat (EPC)

EPC Wanneer heb ik een EPC nodig?
U dient over een EPC te beschikken voor elke verkoop of verhuring van een woning.De eigenaar is verplicht een EPC voor te leggen aan iedere kandidaat koper of huurder op straffe van een administratieve boete.
Hoe lang blijft het EPC geldig?
Het energie prestatiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en mag worden overgedragen telkens het pand wordt verkocht.
Wat is het nut van een EPC?
Het opmeten van de energetische prestaties van gebouwen en woningen valt onder een Europese richtlijn die in België wordt toegepast volgens drie regionale reglementeringen. Het doel is om in de bouwsector tot minder primair energieverbruik te komen, CO² emissies te verlagen, en het hoofd te bieden aan diverse uitdagingen op economisch en sociaal vlak en op het gebied van milieu
Het energieprestatie certificaat (EPC) informeert de eigenaar of huurder van een pand over de energetische eigenschappen van het gebouw aan de hand van een index, die de potentiële koper en huurder in staat stelt om de energetische doeltreffendheid van de woning te vergelijken en evalueren.
Net zoals bij een koelkast geeft dit certificaat de energetische klasse van de woning weer op een schaal van A (zeer gunstig) tot G (energieverslindend).


Lees meer...